Bokföring

Att själv sköta den löpande bokföringen kan vara både tidskrävande, krångligt och dyrt – i synnerhet om du inte har full koll på hur arbetet skall skötas. Som kund hos Sekona kan du släppa allt som har med ekonomi att göra och veta att du är i trygga händer.

 
sekona-17.jpg
 
 

Tillvägagångssätt

Vi jobbar främst i Vismas programlösningar och kan via dessa dela på vissa uppgifter via en kundportal.

Vi tar emot era underlag via epost, scanner eller brev och sköter den löpande redovisningen, reskontran, fakturering, betalningar,  anläggningsregister m m.

Moms och arbetsgivardeklarationer upprättas och vi kan även skicka in dem åt er om vi blir ert deklarationsombud.

Balans- och Resultatrapporten stäms av månadsvis för att underlätta vid årsavslutet och ge en rättvisare bild av ditt företags ekonomi.

Typer av rapporter

Vi tar fram de rapporter som Du behöver och i de intervaller som passar Dig.

✅    Balans - och resultatrapporter
✅    Likviditetsrapporter
✅    Budget
✅    Delårsrapporter
 

 

 

 

     
     

    Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med din redovisning?