Bokslut och Årsredovisning

Resultatet av bokslutsarbetet, årsredovisningen, är en sammanfattande rapport över hur verksamheten har fortlöpt under räkenskapsåret som gått. 

 
sekona-17.jpg
 

Tillvägagångssätt

Vi gör årsavstämningar, periodiseringar, avskrivningar, bokslutsdispositioner, upprättar årsredovisning och bolagsstämmoprotokoll.

När arbetet med årsbokslutet är avklarat och årsredovisningen är påskriven, sköter avslutningsvis Sekona all rapportering till Bolagsverket

I de fall bolaget har revisor kan vi sköta all nödvändig dialog med dem.

 

Vill du veta mer om hur vi kan ta hand om ditt bokslut och din årsredovisning?